Bli røykfri ved å hjelp av piller for røykavvenning

Røykepiller som hjelper deg å slutte å røyke

De fleste som vil slutte å røyke kjenner til en rekke såkalte nikotin-substitutter, eller på folkemunne hjelpemidler for å oppnå permanent røykeslutt. De vanligste nikotinhjelpemidlene er nikotintyggis og nikotinplaster. Mange går også fra tobakk og sigaretter over til snus, fordi snus er mindre skadelig enn tobakksrøyk. Det mange ikke er klar over, er at det finnes et annet godt alternativ, nemlig såkalte røykepiller. Røykepillene skal vissnok dempe suget etter røyk, og de er reseptbelagt.

Det faktum at du må oppsøke lege for å få resept på røykepillene gjør jo at man får mer tillit til virkningen av dem. Historien om hvordan effekten antirøykepillene ble oppdaget er også ganske så fascinerende og utrolig. Faktisk nok til at det er verdt å vie den litt spalteplass.

Slik ble pillen som hjelper deg til røykeslutt oppdaget

Historien sier at det ved et mentalsykehus bodde noen røykende pasienter som var innlagt pga psykiske lidelser som angst, depresjoner og så videre. Disse pasientene ble under forsøk på å lindre depresjonene gitt «lykkepillen» Zyban.

Zyban røykepille

Etterhvert som tiden gikk merket flere av de røykende pasientene at behovet for tobakk og sigaretter avtok, og etter en stund ble de fysisk kvalme bare av tanken på å ta seg en blås. Virkningen av ubehaget over å tenke på røyk skal vissnok ha fått de fleste pasientene til å slutte å røyke!

Da legene oppdaget dette, skal det ha blitt satt igang studier på området. Det man da fant var at «røykepillen» Zyban i likhet med sigaretter førte til økt produksjon av «lykkestoffene» Seratonin og Dopamin. (Både Seratonin og Dopamin produseres latent i hjernen, og det er disse stoffene som gjør at vi er glade. Videre fører mangel på dem til at vi blir deprimerte, eller etterstreber aktivitet som igangsetter produksjonen.)

Røykepillene Champix og Zyban

Men det er ikke bare Zyban som skal være en effektiv røykepille – den senere tiden har også preparatet Champix fått endel positiv oppmerksomet. Nedenfor finner du linker. Følger du dem, kan du lese om både virkning og eventuelle bivirkninger av å bruke røykepillene.

Røykepillen Zyban

Røykepilla Champix

Pfizer (produsenten) viser gjennom studier at nesten én av fire som brukte røykepillen Champix var helt røykfrie etter ett år. Videre skal det i 2008 ha vært hele 20.000 nordmenn som brukte røykeavvenningspillen.

Har du informasjon og erfaringer ved bruk av røykepille?

Dersom du har prøvd å bli røykfri ved å bruke en av de overnevnte preparatene, eller har andre insigelser, ønsker vi og leserne at du deler din erfaring om røykepillen i vårt røykeforum.