Røyker du, og når valgte du å bli røyker?

Nikotinslave, slutt å røyke

Hvorfor velger du å røyke? Kan du tenke tilbake på den gangen du tok ditt første trekk? Kan du huske at du tenkte: Ja, jeg vil være en røyker? Svaret er neppe, ja, for de fleste som røyker tok ikke en beslutning om at de ville bli det, de bare ble det.

Faktisk er det slik at de fleste som røyker faktisk aldri bestemte seg for å bli røykere, og spør man en røyker om de kunne ønske de ikke røyket, så svarer de fleste at de kunne ønske at de aldri hadde begynt. I så måte er alle røykere ufrivillige røykere. Paradokset er at de fortsetter!

Er du egentlig avhengig av å røyke?

Man kan spørre seg om røykere egentlig er avhengig av å få sin dose tobakksrøyk. Om vi skal definere hva fysisk avhengighet er, så kan en definisjon se omtrent slik ut: En person som er avhengig av et stoff vil få abstinenser, dersom vedkommende ikke har mulighet for å innta stoffet.

Spør man en heroinavhengig om hvordan han opplever abstinensene, vil svaret du får arte seg ganske forskjellig fra svaret du vil få, dersom du spør en som røyker. For mens en heroinavhengig vil lide av kaldsvette og problemer med søvn, samt. en rekke andre fysiske plager, vil personen som røyker sove godt.

I våken tilstand (cirka 16 timer per døgn) nyter røykere omtrent én sigarett hver halvtime (dersom hun røyker 20 sigaretter per dag). Under søvnen skulle vedkommende ha røyket hele 10 sigaretter, likevel vokner hun ikke opp av abstinenser, fordi hun må inhalere tobakksrøyk. Altså kan røyksuget ha andre årsaker enn fysisk avhengighet.

Folk som har studert røykerne hevder faktisk at røyksuget oppstår som et resultat av vaner, ikke fysisk abstinens, slik de fleste tror. For å eksemplifisere:

  • Vi vet hvor godt det er med en røyk etter maten.
  • Vi vet hvor godt det er med en røyk i pausen på jobb.
  • Vi vet hvor godt det er med en sigarett når vi står opp.
  • Belønne seg selv over produktiv og god innsats.

Gjennom å gjenta dette mønsteret hver dag, oppretter vi oss en vane. Videre er mennesker vanedyr, og idet vi ikke får praktisert rutinen vår oppstår ofte stress, rastløshet og frustrasjon. Dette matrialiserer seg feks i en røyker som ikke har sigaretter eller tobakk for hånden – vedkommende blir stresset, frustrert og rastløs over mangelen på å kunne praktisere vanen sin. Videre brer panikken seg i kroppen, og tankene fokuserer kun på et behov som ikke lar seg dekke.

Dette kan faktisk sammenlignes med å vente på bussen til jobb om morgenen. Hvis bussen er forsinket, blir vi rastløse, stresset og ser stadig på klokken som om det skulle være noe hjelp i. Tenk over følelsen du får nestegang det oppstår et behov du ikke har mulighet for å dekke, så vil du se at følelse som kommer vil være like de du får når du ikke får tilfredstilt behovet for å praktisere røykevanen din.