Hvor mye koster det å røyke?

Hvor mye koster deg egentlig å røyke per dag, per uke, per måned og per år? Nedenfor finner du tabeller som viser hvor mange penger du bruker på tobakk og sigaretter.

Mange penger spart ved å slutte å røyke

Hvor mye koster deg egentlig å røyke per dag, per uke, per måned og per år? Nedenfor finner du tabeller som viser hvor mange penger du bruker på tobakk og sigaretter.

Jeg røyker sigaretter – hvor mye koster sigarettene?

Denne tabellen forutsetter at du røyker 10, 20 eller 30 sigaretter per dag. Velg først antall sigaretter og deretter hvor langt tidsintervall du vil se for (prisen for å røyke i én dag, ei uke, én måned eller ett år). Vi forutsetter at én tjuepakning med sigaretter koster 75 kroner. (Tipakninger er dyrere, men vi forutsetter her at de som kun røyker ti sigaretter om dagen kjøper tjuepakninger som varer i to dager). For å gjøre tabellen over kostnadene mer oversiktlig, har vi rundet av til nærmeste krone.

Hvor mye koster det å røyke sigaretter?
Antall sigaretter 10 20 30
Pris per dag 37 75 112
Pris per uke 262 525 787
Pris per måned 1125 2250 3375
Pris per år 13687 27375 41062

Vi ser altså at det er veldig kostbart å røyke sigaretter. Hvis vi setter dette i perspektiv, ser vi at storrøykeren med 30 sigaretter per dag faktisk vil ha mulighet for å betjene et relativt stort billån med pengene hun bruker på røyk.

Forutsetter vi videre at hun tjener 150 kroner per time og betaler 30% i skatt, ser vi at hun må jobbe 391 timer for å finansiere sigarettene sine. Med en heltidsstilling betyr det at hun må jobbe i over 10 uker per år for å få råd til røyken.

Jeg røyker tobakk – hvor mye koster tobakken?

Denne tabellen forutsetter at du røyker 17, 25 eller 50 gram tobakk per dag. Dette tilsvarer henholdsvis en tredjedel, en halv eller en hel tobakkspakke per dag. I tillegg kommer papiret (evt. hylser for å lage sigaretter med sigarettmaskin). Vi antar at man bruker ei pakke sigarettpapir til hver pakke med tobakk. Prisen for ei pakke med tobakk pluss sigarettpapir settes til 178 kroner. For å gjøre tabellen mer oversiktlig, har vi rundet av til nærmeste krone.

Hvor mye koster det å røyke tobakk?
Antall gram 17 25 50
Pris per dag 59 89 178
Pris per uke 415 623 1246
Pris per måned 1780 2670 5340
Pris per år 21656 32485 64970

Vi ser av tabellen at en person som røyker ei pakke tobakk om dagen, har en stor utgift for å finansiere tobakken sin. Det skal sies at de fleste som røyker tobakk, sjelden røyker over 17 gram per dag. Tar vi for oss personen som røyker 17 gram per dag, ser vi at vedkommende kunne kjøpt seg en rimelig flott ferie for pengene som går opp i røyk.

Hvis vi antar at røykeren tjener 150 kroner per time og betaler 30% skatt, ser vi at vedkommende må arbeide i hele 5,5 uker (heltid) for å finansiere tobakken sin.